Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Pro řízení oddílu doporučujeme Klubový informační systém. | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

OPATŘENÍ HC RPR V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

08.03.2020 | Marek Moll

V souvislosti s aktuální situací týkající se výskytu a šíření virové infekce COVID-19 žádáme všechny členy klubu (trenery, vedoucí, rodiče a rod.příslušníky) o dodržování pokynů a požadavků uvedených v článku dále

Vážení rodiče, trenéři, vedoucí
Vzhledem k aktuální situaci šíření koronaviru (COVID-19) a v souladu s vydanými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky Vás žádáme, aby se všichni hráči, vedoucí, trenéři HC Rožnov p.R. (HC Černí Vlci) vracející se s rodinami z dovolených ze zasažených oblastí (celá Itálie, Čína, Korea, Thajsko a Japonsko,...) řídili aktuálními pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a požadavky vedení klubu tak, jak je uvedeno níže:

1) Nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 07.03.2020
(ORIGINÁL nařízení naleznete zde)
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č.258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
2) Požadavek vedení HC RpR
Osobám vracejícím se z nerizikových zemí, ale taktéž zasažených epidemií viru, nebo osobám s příznaky virového onemocnění (teplota, kašel, respirační potíže) doporučujeme taktéž uplatnit výše uvedený postup.
3) Požadavek vedení HC RpR
V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví všech členů HC žádáme osoby, kterých se výše uvedené nařízení nebo doporučení týká, aby výsledky a závěry konzultací s lékaři nebo zástupci krajské hygienické stanice bezprostředně oznámili vedení HC na telefonním čísle 739 503 633, kde jim bude sdělen další postup.

Za účelem ochrany zdraví všech členů našeho hokejového klubu a s cílem pomoci zabránit šíření infekce, žádám všechny hráče, trenéry, rodiče a vedoucí:
1) o dodržování základních pravidel osobní hygieny:
- Časté mytí rukou mýdlem a vodou, nebo použití alkoholového dezinfekčního prostředku, který obsahuje   nejméně 60 % alkoholu, pokud mýdlo a voda nejsou k dispozici.
- Nedotýkat se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
- Dodržovat respirační etiketu a zakrývat si ústa a nos při kašlání a kýchání předloktím nebo kapesníkem.
- Při výskytu teploty, kašle nebo při potížích s dýcháním zůstat doma, a telefonicky kontaktovat vašeho praktického lékaře.
- Vyhýbat se po dobu nemoci kontaktu s jinými osobami.
- Vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest.
- Při rozhovoru s jinými osobami dodržovat bezpečnou vzdálenost nejméně 2 metry.
- Nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí.
2) o sledování aktuálních informací týkajících se výskytu a šíření onemocnění na níže uvedených odkazech:
Infolinka Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367; www stránky zde
Infolinka krajské hygienické stanice Zlínského kraje:
www stránky zde
724 221 953 a 577 006 759, nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod
e-mailem: covid19@khszlin.cz
Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách (www. khszlin.cz) dotazník s poučením,který je možné vyplnit vpřípadě,že byste se na výše uvedené linky nedovolali.
Informace Ministerstva zdravotnictví České republiky;
www stránky zde
Aktuality na stránkách městského úřadu RpR:
www stránky zde.
3) o dodržování veškerých nařízení nebo doporučení, které výše uvedené instituce v souvislosti s výskytem koronaviru vydávají

Aktuální opatření ve vztahu k výpravě vracející se ze Švédska:
Z preventivnich důvodů jsme do odvolání pro všechny hráče, kteří se zůčastnili zájezdu do Švedska zrušili společné tréninky s ostatními hráči. Pracujeme na separátních trénincich pro hráče ze zájezdu mimo standardní hodiny tréninku, o podrobnostech budeme informovat.
Zároveň jsme po dohodě s hokejovým svazem zrušili preventivně všechny mistrovské utkání do 21.3. 2020 včetně pro hráče ročníku 2010 a 2009. Pracujeme průbežně na tom ,aby se první mistorovské utkání roč. 2010 a 2009 sehrálo v neděli 22.3.2020.

Závěrem:
Chtěli bychom vás požádat, abyste opravdu důkladně zvážili jakoukoli cestu do rizikových oblastí.
Sledujte aktuální rozpisy treninků a zápasů
Děkujeme vám všem za spolupráci a podporu v této výjimečné situaci.

Výbor HC Rožnov p.R.

 
Utkání
Muži | Sobota 19.09.2020, 17:00
HC Rožnov - SK Karviná
2:3 pp (1:1,0:0,1:1 P 0:1)
 
Junioři | Pátek 18.09.2020
HC Orlová - HC Černí vlci
3:1 (3:0,0:0,0:1)
 
Dorost | Neděle 20.09.2020, 10:30
HC Černí vlci - HC Brumov-Bylnice
3:2 sn (0:0,1:1,1:1 SN 1:0)
 
Starší žáci | Neděle 20.09.2020
HC Zubr Přerov - HC Černí vlci Rožnov
10:5 (0:1,5:2,5:2)
 
Mladší žáci | Neděle 20.09.2020
HC Zubr Přerov - HC Černí vlci Rožnov
1:3 (0:1,0:1,1:1)
 
5. třída | Sobota 19.09.2020
HC Kopřivnice - HC Černí vlci Rožnov
6:17 (3:8,3:9,0:0)
 
 
HC Rožnov pod Radhoštěm - Email : info@hcroznov.com RSS